Neethling Brain Instruments® is een geheel van vragenlijsten en hulpmiddelen die toelaten de voorkeuren van het brein van iemand in kaart te brengen, volgens een methode ontwikkeld door Dr. Kobus Neethling.  Dit brein profiel helpt om sneller iemands passies en talenten te vinden zodat een zinvolle strategie kan worden bepaald voor zelfontwikkeling, om aangepaste antwoorden en oplossingen te vinden voor vragen over studiekeuze, leermethode, job keuze en loopbaan pad, interactie met anderen, levensstijl, creatief denken, sportkeuze enz.

De BVBA Threecee (hierna ook genoemd Brainbrightness by Threecee)  is de exclusieve agent in België, Frankrijk en Luxemburg voor Solutionsfinding(Pty) Ltd, Zuid-Afrika, die het exclusieve recht heeft om de NEETHLING BRAIN INSTRUMENTS® te commercialiseren op wereldvlak.  Als agent heeft Threecee, het alleenrecht om in België, Frankrijk en Luxemburg licentiehouders op te leiden en deze de toelating te geven de NEETHLING BRAIN INSTRUMENTS® onder welbepaalde voorwaarden in België, Frankrijk en Luxemburg te gebruiken.

Gebruik van de site

De vragenlijsten zijn beschermd door het auteursrecht.  Vragenlijsten kunnen uitsluitend online worden ingevuld en mogen niet geprint, gekopieerd of onder andere vorm aan derden worden bezorgd.  U mag de vragenlijsten, hoe beperkt ook of integraal,  niet herwerken, aanvullen of vertalen, u mag ze op generwijze overnemen, vermenigvuldigen tenzij door schriftelijke toelating via ‘Brainbrightness by Threecee’ van Soluitionsfinding Ltd.
Threecee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gebrekkige werking of het niet online zijn van de software van Solutionsfinding Ltd of van “Brainbrightness by Threecee”  

Aanspraak op garanties

De producten, aanbiedingen, inhoud of materialen op deze website worden geleverd “as-is”, in de staat waarin zij zich bevinden en zonder enige garantierechten van welke aard ook.

Belangrijk

Deze ‘algemene voorwaarden’ van Brainbrightness by Threecee  en Solutionsfinding Pty Ltd is een wettelijke overeenkomst tussen u en Solutionsfindings PTY Ltd. Door een product aan te kopen of beroep te doen op onze diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden die aan deze overeenkomst verbonden zijn.  Wanneer u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, laat de aankoop dan niet doorgaan of maak geen gebruik van onze diensten.  U gaat akkoord dat door beroep te doen op onze diensten of een aankoop bij ons te doen, u deze algemene voorwaarden gelezen heeft, begrijpt en ermee akkoord gaat.