Allergenen informatie is beschikbaar op aanvraag. Contacteer Wim Peeters - wim@wpeeters.be