G-Woon! is een vzw samengesteld uit ouders van een jongere met een verstandelijke beperking. Naarmate onze jongeren ouder worden, kijken zij er meer naar uit om ook hun eigen weg te gaan, net als hun broers en zussen. Zij willen immers ook zelfstandig wonen, met hun vrienden en vriendinnen. Zoveel mogelijk hun eigen leven plannen en bepalen, mits de juiste ondersteuning. Hierin staat het unieke karakter van iedere persoon centraal. We zijn er van overtuigd dat hierdoor hun zelfstandigheid zal vergroten, ze hun grenzen zullen verruimen en dat het samenwonen een positieve invloed heeft op hun sociaal leven. 

Onze droom is een betaalbaar huis aangepast aan hun noden, waar ze elk hun eigen stekje hebben, maar ook een heleboel dingen samen kunnen doen. Liefst in een dorp of stadskern waar zij ook iets kunnen betekenen voor de buurt. Elk heeft tijdens de dag zijn eigen bezigheid maar 's avonds en in het weekend doen ze samen hun huishouden. 

Heeft niet ieder deze droom? 

 

Missie

Ook jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben dezelfde dromen als andere jongeren.
Zij willen ook het ouderlijke huis verlaten, op hun eigen benen leren staan, gaan werken en zelf een toekomst opbouwen.
Onze jongeren kunnen door hun verstandelijke beperking nooit echt alleen gaan wonen, maar in groep gaat dit wel.  Daarnaast gaat samenleven in groep beter wanneer je elkaar al kent.
Met deze gedachte hebben wij samen met een zestal ouders, van jongeren met een verstandelijke beperking, de handen in elkaar geslagen.

De G-Woon!ers zijn een vriendengroep die elkaar hebben ontmoet op school, de jeugdbeweging, een hobby, …  Ze kennen elkaar al jaren en weten wat ze aan elkaar hebben. Doordat ze elk hun kwaliteiten hebben en als groep elkaar versterken, zijn ze zelfredzamer als groep dan als individu. Het is hun wens om samen te blijven.

  

Visie

Wij en onze jongeren, met een verstandelijke beperking, streven naar een kleinschalige, maar daarom niet onbelangrijke, woonvorm.
Het moet een warm huis zijn waar geluk en welbevinden van iedere bewoner centraal staat en waar de regie gebeurt voor en door de bewoners.
Onze jongeren verlangen immers ook naar een eigen plek waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, net als hun broers, zussen, …

Onze droom is een huis, aangepast aan de noden van onze jongeren.
In dit huis hebben ze elk een eigen stekje, maar kunnen ze ook samen dingen doen.
Voor ons en onze jongeren zou het ideaal zijn, moest het huis in een dorp- of stadskern komen te staan waar zij ook hun steentje kunnen bijdragen en iets kunnen betekenen voor de buurt.