Voor ons project kozen we voor de volgende pijlers:

* Centraal zetten van het geluk en welbevinden van iedere bewoner

* Zo zelfstandig mogelijk leven op een eigen plek

* Regie van en door de bewoners

* De bestaande voorzieningen maximaal benutten zoals :

          o Sociale woningbouw

          o Bestaande zorgvoorzieningen

          o Dienstencheques

          o Vrijwilligershulp

* Maximaal de capaciteit van de bewoners ontplooien en benutten

          o Maximale inclusie

          o Sociale economie

          o Dagopvang

          o Hobby’s (G-Sport, etc)

 

 

Graag werken we dit project uit met andere organisaties, netwerken maar ook jij en ik kunnen iets betekenen voor dit project.

Ook hier geldt het spreekwoord: samen sterk !